Карловски Занаятчийски Еснаф

петък, 6 февруари 2015 г.

      Намерете ни тук:


  • Тел.: 
0988 / 333 935 - Председател на КЗЕ Десислава Баракова


  • Занаятчийски работилници:
В център за занаяти и културни традиции "Бухалов хан" от комплекс "Старинно Карлово":
гр. Карлово,
ул. "Васил Левски" № 31А